Plasty

1. Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

18.10.2021

*Webinár*
Program

18.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

2. REACH certifikát – ako správne komunikovať?

19.10.2021

*Webinár*
Program

19.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

3. Expozičný scenár - pracovné prostredie

20.10.2021

Webinár
Program

20.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

4. NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

21.10.2021

*Webinár*
Program

21.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

5. Výrobky vs REACH legislatíva

22.10.2021

*Webinár*
Program

22.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia

6. REACH autorizácia

25.10.2021

*Webinár*
Program

25.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

7. Biocídy, dezinfektanty - registrácia PB podľa prechodných ustanovení

26.10.2021

*Webinár*
Program

26.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SW Chemdox

8. Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox

27.10.2021

*Webinár*
Program

27.10.2021

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SCIP

9. SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok 

28.10.2021

*Webinár*
Program

28.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
PCN

10. UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021

29.10.2021

*Webinár*
Program

29.10.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22

11. Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22

3.11.2021

*Webinár*
Program

3.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

12.  Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky 

4.11.2021

*Webinár*
Program

4.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Požiadavky pre KBÚ 2021/22

13. Požiadavky pre KBÚ 2021/22

5.11.2021

*Webinár*
Program

5.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Toxic-free

14. Toxic-free - stratégia EÚ pre ďalšie obdobie

8.11.2021

*Webinár*
Program

8.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

15. Manažment chemických látok v podniku 

9.11.2021

*Webinár*
Program

9.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

16. Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

10.11.2021

*Webinár*
Program

10.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

17. Biocídy - autorizácia pre BP v prípade schválených účinných látok

11.11.2021

*Webinár*
Program

11.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

18.  Bezpečnosť kozmetických výrobkov 

15.11.2021

*Webinár*
Program

15.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH manažer

19. REACH manažér - základy

16.11.2021

*Webinár*
Program

16.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky vo výrobkoch

20. SVHC látky vo výrobkoch

17.11.2021

Webinár
Program

17.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

21. Hodnotenie rizík chemických látok - základy

18.11.2021

*Webinár*
Program

18.11.2021

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou