´ ´
Registrácia biocídov v SR a EÚ

1. Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci - *Webinár*

20.11.2019

*Webinár*
Program

20.11.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

2. KBÚ - praktické cvičenia pre následného užívateľa

21.11.2019

Praktické cvičenia, 1 deň
Program

21.11.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

3. Expozícia na pracovisku – expozičné scenáre - *Webinár*

26.11.2019

*Webinár*
Program

26.11.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Bezpečnosť na pracovisku

4. Bezpečnosť na pracovisku - chemické látky a zmesi - *Webinár*

27.11.2019

*Webinár*
Program

27.11.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

5. eKBÚ a expozičné scenáre

3.12.2019

Školenie, 1 deň
Program

3.12.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia chemických látok

6. REACH autorizácia chemických látok *Webinár*

4.12.2019

*Webinár*
Program

4.12.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky a REACH

7. Výrobky a REACH *Webinár*

5.12.2019

*Webinár*
Program

5.12.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

8. Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP - *Webinár*

10.12.2019

*Webinár*
Program

10.12.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

9. Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci - *Webinár*

11.12.2019

*Webinár*
Program

11.12.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky

10. Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky - *Webinár*

8.1.2020

*Webinár*
Program

8.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

11. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

9.1.2020

*Webinár*
Program

9.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH 2020

12. REACH v roku 2020 *Webinár*

10.1.2020

*Webinár*
Program

10.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

13. Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP - *Webinár*

14.1.2020

*Webinár*
Program

14.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

14. Hodnotenie rizík chemických látok - BOZP - *Webinár*

15.1.2020

*Webinár*
Program

15.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

15. Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti - *Webinár*

16.1.2020

*Webinár*
Program

16.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SW Chemdox

16. SW Chemdox - *Webinár*

17.1.2020

*Webinár*
Program

17.1.2020

0,00.- €
0,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

17. REACH certifikát – ako správne komunikovať? - *Webinár*

21.1.2020

*Webinár*
Program

21.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci

18. Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci - *Webinár*

22.1.2020

*Webinár*
Program

22.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty aktuálne

19. Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy - *Webinár*

23.1.2020

*Webinár*
Program

23.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kovospracujúci priemysel – zákazy a obmedzenia 2020

20. Kovospracujúci priemysel – zákazy a obmedzenia 2020 - *Webinár*

24.1.2020

*Webinár*
Program

24.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

21. Registrácia biocídov v SR - *Webinár*

28.1.2020

*Webinár*
Program

28.1.2020

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou