Plasty

Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

10.1.2022
1.3.2022

*Webinár*
Program

10.1.2022
1.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

REACH certifikát – ako správne komunikovať?

11.1.2022
2.3.2022

*Webinár*
Program

11.1.2022
2.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

Expozičný scenár - pracovné prostredie

12.1.2022
3.3.2022

Webinár
Program

12.1.2022
3.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

13.1.2022
4.3.2022

*Webinár*
Program

13.1.2022
4.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

Výrobky vs REACH legislatíva

14.1.2022
7.3.2022

*Webinár*
Program

14.1.2022
7.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia

REACH autorizácia

17.1.2022
8.3.2022

*Webinár*
Program

17.1.2022
8.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

Biocídy, dezinfektanty - registrácia PB podľa prechodných ustanovení

18.1.2022
9.3.2022

*Webinár*
Program

18.1.2022
9.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SW Chemdox

Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox

19.1.2022
10.3.2022

*Webinár*
Program

19.1.2022
10.3.2022

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SCIP

SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok 

20.1.2022
11.3.2022

*Webinár*
Program

20.1.2022
11.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
PCN

UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021

21.1.2022
14.3.2022

*Webinár*
Program

21.1.2022
14.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22

Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22

15.3.2022

*Webinár*
Program

15.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

 Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky 

25.1.2022
16.3.2022

*Webinár*
Program

25.1.2022
16.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Požiadavky pre KBÚ 2021/22

Požiadavky pre KBÚ 2021/22

26.1.2022
17.3.2022

*Webinár*
Program

26.1.2022
17.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Toxic-free

Toxic-free - stratégia EÚ pre ďalšie obdobie

27.1.2022
18.3.2022

*Webinár*
Program

27.1.2022
18.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

Manažment chemických látok v podniku 

28.1.2022
21.3.2022

*Webinár*
Program

28.1.2022
21.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
EÚ Ecolabelling

EÚ Ecolabelling, požiadavky na EÚ environmentálne značky

31.1.2022
22.3.2022

*Webinár*
Program

31.1.2022
22.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

Biocídy - autorizácia pre BP v prípade schválených účinných látok

1.2.2022
23.3.2022

*Webinár*
Program

1.2.2022
23.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

 Bezpečnosť kozmetických výrobkov 

2.2.2022
23.3.2022

*Webinár*
Program

2.2.2022
23.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH manažer

REACH manažér - základy

3.2.2022
25.3.2022

*Webinár*
Program

3.2.2022
25.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky vo výrobkoch

SVHC látky vo výrobkoch

4.2.2022
28.3.2022

Webinár
Program

4.2.2022
28.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok - základy

18.11.2022

*Webinár*
Program

18.11.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ

CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ

8.2.2022
30.3.2022

*Webinár*
Program

8.2.2022
30.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Green Deal a nová chemická stratégia EÚ

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ

9.2.2022
31.3.2022

*Webinár*
Program

9.2.2022
31.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Nanomateriály vs chemická legislatíva

Nanomateriály vs chemická legislatíva

10.2.2022
1.4.2022

*Webinár*
Program

10.2.2022
1.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

11.2.2022
4.4.2022

*Webinár*
Program

11.2.2022
4.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

14.2.2022
5.4.2022

*Webinár*
Program

14.2.2022
5.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva

RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva

15.2.2022
6.4.2022

*Webinár*
Program

15.2.2022
6.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva

Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva

16.2.2022
7.4.2022

*Webinár*
Program

16.2.2022
7.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Lieky - hodnotenie environmentálneho rizika (ERA)

Lieky - hodnotenie environmentálneho rizika (ERA)

17.2.2022
8.4.2022

*Webinár*
Program

17.2.2022
8.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Ekodizajn - európska legislatíva

Ekodizajn - európska legislatíva

18.2.2022
11.4.2022

*Webinár*
Program

18.2.2022
11.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny

REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny

2.12.2021
21.2.2022

*Webinár*
Program

2.12.2021
21.2.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CPNP - nahlasovanie kozmetických výrobkov

CPNP - nahlasovanie kozmetických výrobkov

3.12.2021
22.2.2022
13.4.2022

*Webinár*
Program

3.12.2021
22.2.2022
13.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH-IT a IUCLID

REACH-IT a IUCLID

6.12.2021
23.2.2022
14.4.2022

*Webinár*
Program

6.12.2021
23.2.2022
14.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

7.12.2021
24.2.2022
20.4.2022

*Webinár*
Program

7.12.2021
24.2.2022
20.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Carbon Footprint Reporting - rámec a základy

Carbon Footprint Reporting - rámec a základy

8.12.2021
25.2.2022
21.4.2022

*Webinár*
Program

8.12.2021
25.2.2022
21.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách

OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách

9.12.2021
28.2.2022
22.4.2022

*Webinár*
Program

9.12.2021
28.2.2022
22.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi

BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi

24.1.2022
12.4.2022

*Webinár*
Program

24.1.2022
12.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH

Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH

14.12.2021
14.4.2022

*Webinár*
Program

14.12.2021
14.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou