EKBU

1. eKBÚ a expozičné scenáre

27.6.2019

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

27.6.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

2. Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy - *Webinár*

20.8.2019

*Webinár*
Program

20.8.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia chemických látok

3. REACH autorizácia chemických látok - *Webinár*

21.8.2019

*Webinár*
Program

21.8.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Chemické faktory

4. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku - *Webinár*

28.8.2019

*Webinár*
Program

27.8.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok v podniku

5. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

28.8.2019

*Webinár*
Program

28.8.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Tvorba a správa KBÚ

6. Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox - *Webinár*

3.9.2019

*Webinár*
Program

3.9.2019

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

7. eKBÚ a expozičné scenáre

4.9.2019

Školenie, 1 deň
Program

4.9.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH konferencia 2019

8. REACH KONFERENCIA 2019

5.-6.9.2019

Konferencia, 2 dni
Program

5.-6.9.2019

400,00.- €
480,00.- € s DPH

Registrácia
Výrobky podľa legislatívy REACH

9. Výrobky podľa legislatívy REACH - *Webinár*

10.9.2019

*Webinár*
Program

10.9.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
KBÚ – praktické cvičenia pre následných užívateľov

10. KBÚ – praktické cvičenia pre následných užívateľov

11.9.2019

Praktické cvičenia, 1 deň
Program

11.9.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Chemické faktory

11. Chemické faktory a kontrola expozície na pracovisku - *Webinár*

12.9.2019

*Webinár*
Program

12.9.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok v podniku

12. Manažment chemických látok v podniku - *Webinár*

17.9.2019

*Webinár*
Program

17.9.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika - pre výrobcov a dovozcov kozmetických výrobkov

13. Kozmetika - pre výrobcov a dovozcov kozmetických výrobkov - *Webinár*

18.9.2019

*Webinár*
Program

18.9.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ

14. Biocídy – uvedenie na trh v SR a EÚ

19.9.2019

Školenie, 1 deň
Program

19.9.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
UFI kódy

15. UFI kódy - *Webinár*

24.9.2019

*Webinár*
Program

24.9.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok v podniku

16. Bezpečnosť na pracovisku - chemické látky a zmesi - *Webinár*

25.9.2019

*Webinár*
Program

25.9.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CLP klasifikácia zmesí

17. CLP klasifikácia zmesí

26.9.2019

Praktické cvičenia, 1 deň
Program

26.9.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
OŽP - požiadavky chemickej legislatívy REACH

18. OŽP - požiadavky chemickej legislatívy REACH - *Webinár*

8.10.2019

*Webinár*
Program

8.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH – Limity pre chemické látky

19. REACH – Limity pre chemické látky z hľadiska odpadových a povrchových vôd - *Webinár*

9.10.2019

*Webinár*
Program

9.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Odpady versus REACH legislatíva

20. Odpady versus REACH legislatíva - *Webinár*

10.10.2019

*Webinár*
Program

10.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
ROHS legislatíva

21. ROHS legislatíva - *Webinár*

11.10.2019

*Webinár*
Program

11.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH manažer kurz

22. REACH manažer kurz (SK)

15-16.10.2019

Kurz, 2 dni
Program

15-16.10.2019

300,00.- €
360,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Registrácia biocídov v SR a EÚ

23. Registrácia biocídov v SR a EÚ - *Webinár*

17.10.2019

*Webinár*
Program

17.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
EKBU

24. eKBÚ a expozičné scenáre

22.10.2019

Bratislava
Školenie, 1 deň
Program

22.10.2019

120,00.- €
144,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

25. Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP - *Webinár*

23.10.2019

*Webinár*
Program

23.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci

26. Hodnotenie rizík chemických látok - pracovníci - *Webinár*

24.10.2019

*Webinár*
Program

24.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

27. Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti - *Webinár*

25.10.2019

*Webinár*
Program

25.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

28. Plasty aktuálne - požiadavky chemickej legislatívy - *Webinár*

30.10.2019

*Webinár*
Program

30.10.2019

50,00.- €
60,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Tvorba a správa KBÚ

29. Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox - *Webinár*

29.10.2019

*Webinár*
Program

29.10.2019

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK)

30. Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK)

5-6.11.2019

Kurz, 2 dni
Program

5-6.11.2019

300,00.- €
360,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou