Plasty

Plasty - požiadavky chemickej legislatívy

1.3.2022
26.4.2022
2.5.2022

*Webinár*
Program

1.3.2022
26.4.2022
2.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH certifikát

REACH certifikát – ako správne komunikovať?

2.3.2022
3.5.2022

*Webinár*
Program

2.3.2022
3.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
eKBÚ a expozičné scenáre

Expozičný scenár - pracovné prostredie

3.3.2022
4.5.2022

Webinár
Program

3.3.2022
4.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ

4.3.2022
5.5.2022

*Webinár*
Program

4.3.2022
5.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Výrobky určené pre spotrebiteľa - požiadavky REACH

Výrobky vs REACH legislatíva

7.3.2022
9.5.2022

*Webinár*
Program

7.3.2022
9.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH autorizácia

REACH autorizácia

8.3.2022
10.5.2022

*Webinár*
Program

8.3.2022
10.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

Biocídy, dezinfektanty - registrácia PB podľa prechodných ustanovení

9.3.2022
11.5.2022

*Webinár*
Program

9.3.2022
11.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SW Chemdox

Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox

10.3.2022
12.5.2022

*Webinár*
Program

10.3.2022
12.5.2022

00,00.- €
00,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SCIP

SCIP - nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok 

11.3.2022
16.5.2022

*Webinár*
Program

11.3.2022
16.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
PCN

UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021

14.3.2022
17.5.2022

*Webinár*
Program

14.3.2022
17.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22

Nariadenie CLP - požiadavky 2021/22

15.3.2022
18.5.2022

*Webinár*
Program

15.3.2022
18.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

 Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky 

16.3.2022
19.5.2022

*Webinár*
Program

16.3.2022
19.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Požiadavky pre KBÚ 2021/22

Požiadavky pre KBÚ 2021/22

17.3.2022
20.5.2022

*Webinár*
Program

17.3.2022
20.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Toxic-free

Toxic-free - stratégia EÚ pre ďalšie obdobie

18.3.2022
23.5.2022

*Webinár*
Program

18.3.2022
23.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Manažment chemických látok

Manažment chemických látok v podniku 

21.3.2022
24.5.2022

*Webinár*
Program

21.3.2022
24.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
EÚ Ecolabelling

EÚ Ecolabelling, požiadavky na EÚ environmentálne značky

22.3.2022
25.5.2022

*Webinár*
Program

22.3.2022
25.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Biocidy

Biocídy - autorizácia pre BP v prípade schválených účinných látok

23.3.2022
26.5.2022

*Webinár*
Program

23.3.2022
26.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Kozmetika

 Bezpečnosť kozmetických výrobkov 

23.3.2022
27.5.2022

*Webinár*
Program

23.3.2022
27.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou

Problem solving/8D

24.3.2022

*Webinár*
Program

24.3.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia
REACH manažer

REACH manažér - základy

25.3.2022
30.5.2022

*Webinár*
Program

25.3.2022
30.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
SVHC látky vo výrobkoch

SVHC látky vo výrobkoch

28.3.2022
31.5.2022

Webinár
Program

28.3.2022
31.5.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok - základy

29.3.2022
1.6.2022

*Webinár*
Program

29.3.2022
1.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ

CMR látky a obmedzenia pre výrobky na trhoch EÚ

30.3.2022
2.6.2022

*Webinár*
Program

30.3.2022
2.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Green Deal a nová chemická stratégia EÚ

Green Deal a nová chemická stratégia EÚ

31.3.2022
6.6.2022

*Webinár*
Program

31.3.2022
6.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Nanomateriály vs chemická legislatíva

Nanomateriály vs chemická legislatíva

1.4.2022
7.6.2022

*Webinár*
Program

1.4.2022
7.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Hodnotenie rizík chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok - konzumenti

4.4.2022
8.6.2022

*Webinár*
Program

4.4.2022
8.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou

SPC 1

5.4.2022

*Webinár*
Program

5.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia
Hodnotenie rizík chemických látok

Hodnotenie rizík chemických látok - ŽP

5.4.2022
9.6.2022

*Webinár*
Program

5.4.2022
9.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva

RoHs a WEEE (OEEZ) legislatíva

6.4.2022
15.6.2022

*Webinár*
Program

6.4.2022
15.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva

Perzistentné organické látky (POPs) legislatíva

7.4.2022
16.6.2022

*Webinár*
Program

7.4.2022
16.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Lieky - hodnotenie environmentálneho rizika (ERA)

Lieky - hodnotenie environmentálneho rizika (ERA)

8.4.2022
17.6.2022

*Webinár*
Program

8.4.2022
17.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Ekodizajn - európska legislatíva

Ekodizajn - európska legislatíva

11.4.2022
20.6.2022

*Webinár*
Program

11.4.2022
20.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny

REACH a CLP nariadenia - aktuálne zmeny

21.2.2022
21.6.2022

*Webinár*
Program

21.2.2022
21.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
CPNP - nahlasovanie kozmetických výrobkov

CPNP - nahlasovanie kozmetických výrobkov

13.4.2022
22.6.2022

*Webinár*
Program

13.4.2022
22.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
REACH-IT a IUCLID

REACH-IT a IUCLID

14.4.2022
23.6.2022

*Webinár*
Program

14.4.2022
23.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

Karty bezpečnostných údajov - povinné zmeny 2022

20.4.2022
24.6.2022

*Webinár*
Program

20.4.2022
24.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou

ISO 9001:2015

20.4.2022

*Webinár*
Program

20.4.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia
Carbon Footprint Reporting - rámec a základy

Carbon Footprint Reporting - rámec a základy

21.4.2022
27.6.2022

*Webinár*
Program

21.4.2022
27.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách

OŽP – limity pre látky v odpadových a povrchových vodách

22.4.2022
28.6.2022

*Webinár*
Program

22.4.2022
28.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi

BOZP školenie pre pracovníkov - práca s chemickými faktormi

12.4.2022
29.6.2022

*Webinár*
Program

12.4.2022
29.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou
Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH

Obmedzenia pre použitie chemických látok v rámci nariadenia REACH

14.4.2022
30.6.2022

*Webinár*
Program

14.4.2022
30.6.2022

65,00.- €
78,00.- € s DPH

Registrácia Platiť kartou