NAŘÍZENÍ CLP A OZNAČOVÁNÍ (ETIKETY) -
Klasifikace chemických látek a směsí dle nařízení CLP, povinné údaje na štítku *Webinář*

12:00-14:00

Program webináře

Základní témata

Legislativa CLP a příslušné pokyny – aktuality, souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele. Principy klasifikace a označování, souvislosti s nařízením REACH, oznamování klasifikace agentuře ECHA.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Úlohy a povinnosti podle CLP – výrobce/ dovozce/ NU/ distributor
Principy klasifikace látek a směsí
Prvky označování, povinné údaje na štítku
Propojení REACH a CLP
Oznámení klasifikace látky na Seznam C&L
Shrnutí
Otázky a odpovědi

Komu je webinář určený

Webinář je určen výrobcům a dovozcům chemických látek, následným uživatelům a formulátorům chemických směsí, detergentů, biocidů, hnojiv, přípravků na ochranu rostlin, pomocných prostředků na ochranu rostlin, odborníkům na pozicích BOZP, HSE, quality manager apod.

Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex .
Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením volejte linku: 513 035 888.

Možnosti přihlášení

Prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE (on-line) na https://reachtraining.eu/cz/skoleni
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 513 035 888/ +420 734 152 492
www.ekotox.cz; www.reachtraining.eu
CLP

1. Nařízení CLP a etikety *Webinář*

25.1.2022

Webinář
Program

25.1.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
CLP

2. Nařízení CLP a etikety *Webinář*

22.3.2022

Webinář
Program

22.3.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
CLP

3. Nařízení CLP a etikety *Webinář*

10.5.2022

Webinář
Program

10.5.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
CLP

4. Nařízení CLP a etikety *Webinář*

28.6.2022

Webinář
Program

28.6.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace