Dovoz chemických látek a směsí do EU - Požadavky chemické legislativy na dovoz *Webinář*

Program webináře

Základní témata

Legislativa REACH a příslušné pokyny – zodpovědnost za dovoz chemických látek do EU.

12:45 – 13:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
13:00 – 13:30 Požadavky evropské legislativy na dovoz chemických látek
13:30 – 13:45 Zajištění podkladů od mimoevropských dodavatelů
13:45 – 14:15 Nástroje pro komunikaci s agenturou ECHA
14:15 – 15:15 Správné řízení dokumentace v podniku, archivace, komunikace v dodavatelském řetězci
15:15 – 15:30 Shrnutí
15:30 – 16:00 Otázky a odpovědi

Komu je webinář určený

Pracovníkům odpovědným za management chemických látek, registraci chemických látek, zajištění nákupu surovin pro výrobu, dovozcům chemických látek a směsí a formulátorům chemických směsí (následným uživatelům).

Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex .
Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením volejte linku: 513 035 888.

Možnosti přihlášení

Prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE (on-line) na https://reachtraining.eu/cz/skoleni
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 513 035 888/ +420 734 152 492
www.ekotox.cz; www.reachtraining.eu
Chemické látky do EU

1. Dovoz chemických látek a směsí do EU *Webinář*

15.5.2020

Webinář
Program

15.5.2020

1452,- Kč s DPH
1200,- Kč bez DPH

Registrace