Dovoz chemických látek a směsí do EU - Požadavky chemické legislativy na dovoz *Webinář*

12:00-14:00

Program webináře

Základní témata

Legislativa REACH a příslušné pokyny – zodpovědnost za dovoz chemických látek do EU.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Požadavky evropské legislativy na dovoz chemických látek
Zajištění podkladů od mimoevropských dodavatelů
Nástroje pro komunikaci s agenturou ECHA
Správné řízení dokumentace v podniku, archivace, komunikace v dodavatelském řetězci
Shrnutí
Otázky a odpovědi

Komu je webinář určený

Pracovníkům odpovědným za management chemických látek, registraci chemických látek, zajištění nákupu surovin pro výrobu, dovozcům chemických látek a směsí a formulátorům chemických směsí (následným uživatelům).

Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex .
Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením volejte linku: 513 035 888.

Možnosti přihlášení

Prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE (on-line) na https://reachtraining.eu/cz/skoleni
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 513 035 888/ +420 734 152 492
www.ekotox.cz; www.reachtraining.eu
Chemické látky do EU

1. Dovoz chemických látek a směsí do EU *Webinář*

4.1.2022

Webinář
Program

4.1.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Chemické látky do EU

2. Dovoz chemických látek a směsí do EU *Webinář*

22.2.2022

Webinář
Program

22.2.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Chemické látky do EU

3. Dovoz chemických látek a směsí do EU *Webinář*

19.4.2022

Webinář
Program

19.4.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Chemické látky do EU

4. Dovoz chemických látek a směsí do EU *Webinář*

7.6.2022

Webinář
Program

7.6.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace