DETERGENTY
Legislativní požadavky k čisticím prostředkům *Webinář*

12:00-14:00

Program webináře

Základní témata

Povinnosti výrobců/ dovozců a následných uživatelů vyplývající z nařízení REACH, CLP a nařízení o detergentech. Oznamovací povinnost do registru CHLAP.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Úlohy a povinnosti – výrobce/ dovozce/ NU/ distributor
Klasifikace podle nařízení CLP a obsah bezpečnostního listu
Prvky označování, povinné údaje na štítku
Oznámení složení detergentu do registru CHLAP
Shrnutí
Otázky a odpovědi

Komu je webinář určený

Webinář je určen odborníkům na pozicích BOZP, HSE, quality manager apod. v podnicích, které ve své průmyslové a profesionální činnosti vyrábějí a uvádějí na trh čisticí prostředky.

Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex .
Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením volejte linku: 513 035 888.

Možnosti přihlášení

Prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE (on-line) na https://reachtraining.eu/cz/skoleni
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 513 035 888/ +420 734 152 492
www.ekotox.cz; www.reachtraining.eu
Čistící prostředky a detergenty

1. Čistící prostředky a detergenty *Webinář*

11.1.2022

Webinář
Program

11.1.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Čistící prostředky a detergenty

2. Čistící prostředky a detergenty *Webinář*

1.3.2022

Webinář
Program

1.3.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Čistící prostředky a detergenty

3. Čistící prostředky a detergenty *Webinář*

26.4.2022

Webinář
Program

26.4.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Čistící prostředky a detergenty

4. Čistící prostředky a detergenty *Webinář*

26.4.2022

Webinář
Program

26.4.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace