Bezpečnostní listy - kontrola správnosti *Webinar*

12:00-14:00

Program webináře

Základní témata

Legislativa REACH a příslušné pokyny – aktuality, souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele.

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ
Požadavky na sestavení BL
Formát a obsah BL, klasifikace a expozice
Vstupní kontrola dokumentů a komunikace nedostatků
Správné řízení dokumentace v podniku, archivace
Shrnutí
Otázky a odpovědi

Komu je webinář určený

Kvalita základních komunikačních nástrojů v dodavatelském řetězci je základním předpokladem pro bezpečné používání chemických látek, za které právně zodpovídají všechny podniky, které ve své průmyslové a profesionální činnosti chemické látky používají.

Ekotox webináře jsou realizovány na platformě Webex .
Účastník po přihlášení a zaplacení účastnického poplatku obdrží fakturu a potvrzení o přihlášení. Přibližně 30 minut před zahájením webináře obdrží účastník link na připojení. V případě potíží s připojením volejte linku: 513 035 888.

Možnosti přihlášení

Prostřednictvím REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE (on-line) na https://reachtraining.eu/cz/skoleni
Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o.
Traťová 1, 619 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 513 035 888/ +420 734 152 492
www.ekotox.cz; www.reachtraining.eu
Bezpečnostní listy

1. Bezpečnostní listy *Webinář*

16.12.2021

Webinář
Program

16.12.2021

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Bezpečnostní listy

2. Bezpečnostní listy *Webinář*

15.2.2022

Webinář
Program

15.2.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Bezpečnostní listy

3. Bezpečnostní listy *Webinář*

12.4.2022

Webinář
Program

12.4.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace
Bezpečnostní listy

4. Bezpečnostní listy *Webinář*

31.5.2022

Webinář
Program

31.5.2022

2057,- Kč s DPH
1700,- Kč bez DPH

Registrace