Ochrana osobních údajů – Tato stránka by Vám měla pomoci objasnit, které údaje sbíráme, co s nimi děláme a jak můžete uplatnit svá práva týkající se Vašich osobních údajů. Ochranu soukromí a Vašich osobních údajů považujeme za velmi důležitou. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Jaké údaje sbíráme?

Sbíráme jen údaje, u kterých k tomu máme nějaký důvod nebo Váš souhlas. Těmito údaji mohou být:
  • Jméno a příjmení
  • E-mail, telefonní číslo
  • IČO, DIČ, adresa
  • Cookies, IP adresa.
Tyto údaje uchováváme po dobu 3 let, pokud nám delší dobu neukládají právní předpisy. Při zpracovávání Vašich osobních údajů nám pomáhají tito zpracovatelé:

Kdy údaje sbíráme?

Údaje sbíráme jen tehdy, když k tomu máme některý z oprávněných důvodů. Takže pokud:
  • jste k tomu udělili dobrovolný souhlas,
  • je zpracování nevyhnutelné pro plnění našich povinností, které vyplývají z uzavření smluv; může se týkat zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které jsou spojeny s provedením dohodnuté služby,
  • je zpracování nevyhnutelné pro plnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,
  • je zpracování nevyhnutelné pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,
  • zpracování je nevyhnutelné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy a základní práva a svobody subjektu údaje vyžadujících ochranu osobních údajů.

Používáme cookies?

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies. Více informací naleznete na samostatné stránce – link na cookies. Tím, že používáte náš web, dáváte najevo souhlas s pravidly použití těchto stránek. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.

Kde můžete uplatnit námitky se zpracováním osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitky, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními nebo obdobnými účinky, zahrnující také profilování můžete uplatnit přes email na ekotox(at)ekotox.cz. Tato pravidla byla naposledy upravena 24.5.2018 Ochrana osobních údajů. Ekotoxikologické centrum CZ, s.r.o. Traťová 574/1 619 00 Brno Česká republika Tel.: +420 513 035 888 Mobil: +420 734 152 492 E-mail: ekotox(at)ekotox.cz IČO: 29376980 DIČ: CZ29376980